19 feb. 2013

Os animais

Para facer esta actividade tes que copiar as preguntas de abaixo nun documento novo do procesador de textos (LibreOffice), e logo buscar as respostas nos enlaces de internet que che propoñemos.

Responde a estas preguntas:

1. Que diferenza hai entre un animal vertebrado e un invertebrado?
2. Os animais vertebrados clasifícanse en 5 grupos. Cales son eses grupos?

3. Como se chaman os animais que nacen de ovos?

4. Completa esta frase: Nos animais .......................... as crías fórmanse no.................... do corpo da nai.

5. Que alimentos comen os animais omnívoros?

6. En que se diferenza un animal carnívoro dun herbívoro?

7. Nomea tres animais carnívoros e tres herbívoros.

8. Como se clasifican os animais segundo o medio no que viven?

9. Clasifica estes animais segundo sexan domésticos ou salvaxes:
galiña – porco – leopardo – rinoceronte – can – león – cebra – cabalo

Para responder ás preguntas debes visitar os seguintes recursos web:

1.
Animales vertebrados e invertebrados

2. La alimentación de los animales.
3. La reprodución de los animales.
4. La relación de los animales con las personas.
5. El medio en el que viven los animales.

(Preguntas e enlaces recollidos da Caza do Tesouro elaborada por D. Francisco Camero Flores, Coordinador de Centro TIC del C.E.I.P. “San Rafael” de Cádiz)

No hay comentarios:

Publicar un comentario